IVL:s kontor i Göteborg

Uppförandekod

IVL Svenska Miljöinstitutet AB åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr IVL:s aktiviteter.

IVL:s uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer samt på IVL:s värdegrund.

Uppförandekoden har antagits av IVL:s styrelse för att betona de principer som gäller för alla IVL:s medarbetare och styrelseledamöter samt som styr IVL:s uppförande i förhållande till medarbetare, leverantörer, affärspartners och andra intressenter.

IVL uppmanar samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa uppförandekoden. Vid utvärdering av nuvarande och framtida leverantörer ska principerna i uppförandekoden tillämpas. Utöver uppförandekoden styrs IVL:s verksamhet av ett antal policyer.

För mer detaljerad information om uppförandekodens olika delområden hänvisas till dessa policyer samt ett för uppförandekoden specifikt vägledningsdokument.