Logotyp

Rening av mikroföroreningar vid ARV

Resurseffektiv rening av mikroföroreningar

Vi har under många år jobbat med rening av mikroföroreningar inklusive läkemedelsrester, mikroplaster, m.m. Vi har jobbat åt Naturvårdsverket med regeringsuppdrag, tillsammans med Tekniska verken i Linköping genomfört pilotetser som har resulterat i Sveriges första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester vid ett avloppsreningsverk, m.m. Vi jobbar dessutom aktivt med att utveckla ännu bättre processer och system för att uppnå en minimal miljöpåverkan och effektivt resursutnyttjande, allt för en hållbar framtid.

 

Överblick: Varför, vad, hur, miljö, pris och effekt

 

Genomgång av olika tekniker inkl. för-/nackdelar, miljöpåverkan, kostnader, m.m.

 

Kartering av mikroföroreningar

 

Relaterade och vidareförande aktiviteter

 

Mer info/kontakt

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL