Logotyp
Foto: Torbjörn Larsson

Organisation

För övergripande driftansvar och projektverksamhet finns en ledningsgrupp, som är underställd CHU:s styrelse. Denna grupp leds av Östen Ekengren (IVL Svenska Miljöinstitutet) och Vladimir Cvetkovic (Kungliga Tekniska Högskolan). I gruppen ska också ingå representanter från universiteten/högskolor, VA-branschen, och andra intresserade FoU aktörer.

För att intressenternas behov av FoU ska kunna tillfredsställas finns dessutom en FoU-styrelse. Följande ingår för nuvarande i denna styrelse.

 • Ulf Andersson, Naturvardsverket (Ordförande)
 • Daniel Hellström, Svenskt Vatten, (Vice ordförande)
 • Glen Trickle, Xylem, (Ledamot)
 • Lars Gunnar Reinius, Stockholm Vatten, (Ledamot)
 • Carl-Olof Zetterman, SYVAB, (Ledamot)
 • Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, (Ledamot)
 • Ronny Arnberg, Borlänge Energi, (Ledamot)
 • Olle Hammarström, SMTC/SET, (Ledamot)
 • Ulf Arbeus, Wallenius Water, (Ledamot)
 • Östen Ekengren, IVL
 • Vladimir Cvetkovic/Elzbieta Plaza, KTH

Kompletteringen av styrelsen kommer att göras efter behov och styrelsen ska avspegla huvudintressenters och finansiärers synpunkter.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL